PRO ČLENY

Právě teď

Naše města a obce mohou pomoci včelám přežít

skupina

Hojnost kvalitní včelí pastvy po celou sezónu je jedním z klíčových faktorů zdraví našich opylovatelů. Naše města a vesnice investují do veřejné zeleně, jejího zakládání a obnovy, do trvalých a dočasných porostů. I tato veřejná zeleň by mohla být tvořena včelařsky významnými rostlinami, a tak prospěšná zdraví našich včel! Proto se náš spolek rozhodl zorganizovat semináře pro pracovníky samosprávy našich měst a obcí, v nichž se seznámí s problematikou potřebné ochrany a podpory chovu opylovatelů v prostředí krajiny i urbanizovaných celků.

První z těchto seminářů se pod vedením RNDr. Václava Švamberka, předsedy našeho spolku pro rozvoj včelařství, uskuteční v zastupitelském sále Magistrátu hl. města Prahy 10. listopadu 2016.

Děkujeme Ministerstvu zemědělstvi za podporu a hl. městu Praha za záštitu, kterou nad seminářem převzala radní RNDr. Jana Plamínková.

logo