PRO ČLENY

Právě teď

Čas vyhánění trubců začal

Dny se zkracují, nektaru a medovice v přírodě rychle ubývá a včelstva se již začala připravovat výchovou dlouhověké generace zimních včel na přečkání dlouhé doby do následujícího předjaří a jara.

Na česnech úlů můžeme v těchto dnech pozorovat projevy svérázné „dívčí války” – vyhánění trubců. Včelmistr Václav Jakš ve 30. letech minulého století publikoval v časopise Český včelař na tehdejší dobu pozoruhodný článek „O tatících“. Zastal se v něm se zdařilou humornou nadsázkou důležité biologické role trubců pro aktivizaci činnosti včel ve snůškové sezóně. Ta nám právě končí a s ní i úloha trubců ve včelstvech.

trubec

Svéráz dívčí války – vyhánění trubců

Zdravá příroda je nekompromisní, rychle se zbavuje všeho nepotřebného a celek svou spotřebou zatěžujícího. Činí tak i včely v případě trubců. Jejich vyhánění je pro včelaře signálem, že včelstva jsou v pořádku – mají matku, s níž se budou chystat na přečkání zimy. Současně nám signalizují, že snůška skončila a je třeba co nejdříve provést zákroky proti varroáze a doplnění zásob po posledním medobraní.

Včelí dělnice při svém agresivním počínání vůči „tatíkům” jim fyzicky neubližují. Trubci představují totiž genetickou investici, která se ještě může pro zachování vlastní genetické informace jinde zúročit. Mohou být přijati ve včelstvech, která plánují nebo provádějí výměny matek. Někdy i na vzdálených stanovištích.

Přitom však mohou přenášet roztoče varroa a s nimi i virové nemoci včel. Dobrý stav včelstev takové hromadné vítání hostů (z hlediska šíření nemocí včel nikoli bez rizika) omezuje.

trubec

Trubec jako přenašeč (vektor) roztoče Varroa destructor