PRO ČLENY

Právě teď

O medovém květu pro mladé včelaře k MDD

medkvet

Medový květ ve sklenici se zkrystalizovaným medovicovým medem velmi dobře zralým (s nízkým obsahem vody)

Naše kurzy a přednášky jsou navštěvovány nejen všemi věkovými skupinami a nejen muži, ale také mnoha ženami a dětmi. Ta různorodost nás těší, protože umožňuje předávat poznání zákonitostí přírody a života včel širšímu okruhu zájemců o tuto problematiku a vybavovat včelařskou i nevčelařskou veřejnost potřebnými znalostmi a zkušenostmi efektivně – aučinlivě, jak by řekl krásným staročeským slovem jeden z prvních moderních výzkumníků a praktiků 18. století J. A. Janiš.

Je toho opravdu třeba. Ve včelařské teorii a praxi, stejně jako v povědomí veřejnosti o včelařství a včelích produktech, přežívá mnoho nesprávných představ.

Projevují se pozdním rozšiřováním včelstev a následně právě teď zbytečně početnými roji stejně jako zbytečným a někdy až panickým strachem z rojů u nás chovaného mírného plemena kraňských včel, který téměř měsíc zaměstnává hasičské sbory po celé republice, radami, jak usazovat roje náběhy, hrubými chybami v postupech manipulace se včelstvy v době medobraní, vírou, že krystalizujicí med je vždy zralý, stejně jako nesmyslnou představou, že cena medu se tvoří v ČR a globální trh neexistuje. Jiný myšlenkový úlet představuje názor, že cena medu ve spotřebitelském balení by měla být blízká velkoprodejní ceně medu jako surovina v sudech. Stejně tak se hluboce mýlí laici nakupující med v obchodech podle barvy a tekutosti, čímž dávají v podstatě najevo, že o tomto cenném produktu nic nevědí ani netuší, že v prodejnách velkých obchodních řetězců se převážně nabízí a bude i v budoucnu budoucnu nabízen převážně med dovozový. To jednoduše určuje svými neúprosnými cenovými relacemi trh, významnou měrou podpořený zvyklostí výběru zákazníka podle ceny na první pohled “srovnatelných” potravin. Neznalost vlastností produktu potom přispívá k rozsahu jeho falšování například barvením karamelem nebo prodloužením tekutosti přídavkem fruktózy v sirupu.

Tím se dále deformuje trh, cenově se poškozují včelaři jako prvovýrobci a dokonce se u spotřebitelů vytváří nesprávná představa o tom, jak má med vypadat.

Nedávno jsem se zúčastnil potravinářské konference na Slovensku a v rámci neformálních diskusí, když bylo otevřeno téma kvality medu, vysvětlil vznik medového květu v medu naplněném do sklenic. Téma i název vzbudil velký ohlas slovenských kolegů z veterinárních ústavů a škol i zájem uspořádat seminář na téma kvality a autenticity medu s pracovním názvem medový květ.

Medový květ se rozrůstá ve sklenicích naplněných přirozeně krystalizujícím medem jako bělavé skvrny připomínající mrazové kresby na okenních tabulích. V ČR je takový med prakticky neobchodovatelný, zato vzdělaný spotřebitel například v sousedním Německu ví, že medový květ je známkou těch nejlépe vyzralých medů s nejnižším obsahem vody a naprostou stálostí - s nulovou tendencí k fermentaci.

Ještě mnoho je třeba vykonat na poli vzdělávání včelařské i nevčelařské veřejnosti. Teprve letos v těžších odbytově ekonomických poměrech mnozí poznají jakou chybou bylo opuštění programu propagujícího spotřebu medu u nás. A pochopí i smysl poučky, že včelař má v našich poměrech chovat tolik včelstev, jejichž produkci dokáže sám prodat nebo zpracovat. O včelích produktech právě proto musí mnohem více znát.

Začněme právě u dětí a mládeže.

Začněme medovým květem u příležitosti dnešního Dne dětí.

Festival včelařských filmů se blíží

cena

Trofeje pro vítězné filmy festivalu MÁJA právě vznikají. Na snímku vidíte model, který nám na konci května představili vynikající čeští skláři manželé Urbanovi.

Oddělky udělány. Matečníky zužitkovány. Květový med vytočen. Jarní kurzy, semináře, přednášky odbaveny. Příroda bují. Probíhá lítá bitva s plevelem v parčíku Areálu MÁJA. Snažíme se, aby nevyhrál plevel (kokoška pastuší tobolka) a neudusil medonosné byliny. Ovšemže bez pomoci herbicidů – prostě plejeme. Za stálého nestíhání v každém směru navíc připravujeme náš zářijový festival včelařských filmů. Filmy, které byly vybrány pro festivalové promítání 24. září, jsou překládány a titulkovány. Sešly se z celého světa a jsou to znamenitá a velice zajímavá díla, která rozhodně stojí za to vidět. „Úřední jazyky“ festivalu jsou čeština a angličtina, a proto zajišťujeme u některých filmů dvojité titulky – české i anglické. Program festivalového výletu 25. září je již hotov, můžete se s ním seznámit zde vlevo ve festivalové rubrice. Snažili jsme se ho připravit tak, aby návštěvníkům ze zahraničí představil zajímavá včelařská místa naší země a současně byl přitažlivý i pro našince. Už jste se na festival přihlásili? Kapacita míst je omezená, tak jestli máte zájem, příliš neváhejte. Vznikají také festivalové trofeje pro vítěze dvou kategorií festivalu, kterými jsou Nejlepší včelařský film a Nejlepší včelařský film pro děti. Trofeje tvoří čeští skláři, manželé Urbanovi – skvělé umění jejich šikovných rukou mnozí znáte – vytvořili pro náš spolek nádhernou skleněnou včelí matku. Trofeje pro vítězné filmy festivalu MÁJA budou překrásné.