PRO ČLENY

MajaBeeFest

Dear friends,

unfortunately we were not successful in securing Funds for MajaBeeFest in 2018, so 2nd MajaBeeFest has to be postpone. It will be held in 2020, on September 19 – 20. Every cloud has a silver lining, all BeeFilmmakers get more time to make other great Beefilms.

If you have any question, please ask Radka at radka@majabee.cz

~

Vážení přátelé,

bohužel se nám nepodařilo zajistit v roce 2018 financování pro MajaBeeFest, proto se konání druhého ročníku mezinárodního festivalu včelařských filmů posouvá na 19. – 20. září 2020. Věříme, že je to nakonec i k něčemu dobré, můžete natočit ještě další skvělé včelařské filmy.

Máte-li nějaké dotazy, pište prosím Radce na e-mail radka@majabee.cz

* * *

Maja Bee Fest 2016, Maja Bee Resort Prague, September 24 - 25 / Areál MÁJA 24. - 25. září

The Winners of Maja Bee Fest 2016

The Winner of the Category The Best Bee Film for Children is L’Apiculteuse / Little Miss Beekeeper - made by Loupiote Collective from Belgium.

The Winner of the Category The Best Bee Film is La Zappa sui Piedi / The Hoe on the Feet - made by Directors Andrea Pierdicca and Enzo Monteverde from Italy.

~

Vítězné filmy Maja Bee Festu 2016:

Vítězem kategorie Nejlepší včelařský film pro děti se stal belgický snímek L’Apiculteuse / Malá včelařka, který vyrobil Loupiote Collective.

Vítězem kategorie Nejlepší včelařský film se stal italský snímek La Zappa sui Piedi / Motyka na nohou, který režírovali Andrea Pierdicca and Enzo Monteverde.


It was joyfull and great. / Bylo to radostné a úžasné.


1

Účastníci Maja Bee Festu 2016

2

Prezentace Boaze - včelaře z Izraele.

3

V kategorii Nejlepší včelařský film zvítězil italský snímek Motyka na nohou aneb La Zappa sui Piedi. Kdyby se volila nejkrásnější účastnice Maja Bee Festu, italská zástupkyně Valentina by byla horkou favoritkou.

4

Festivalová porota při vyhlášení vítězů. Zleva: Dana Belušová z NSEV Kladno-Čabárna, dr. Švamberk, režisérka a producentka Tereza Kopáčová, režisér a scenárista Jiří Věrčák.

5

Účastníci včelařského výletu Maja Bee Festu na Masarykově včelíně na pražském Hradu.

6

Z pražského Hradu pokračoval včelařský výlet do Štíhlic k chovateli matek Jiřímu Strnadovi. Za panem Strnadem prezentaci pozorně sleduje předseda slovinského svazu včelařů Bognan Noč.

7

Třetí zastávka včelařského výletu Maja Bee Festu byla ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole. Provázel ing. Titěra (vlevo). Mladý muž v popředí je skvělý tlumočník festivalu Erik Tihelka.

8

Ing. Titěra zaujal - jako vždy.