PRO ČLENY

Dotace

Ve včelařském roce EU 2020/2021 administrujeme opatření pořízení nových zařízení a rozbory medu v dotaci dle Nařízení vlády 148/2019 pro členy i nečleny našeho spolku dle pravidel administrace uvedených v násedujícím souboru: Pravidla administrace dotace.

PDF k vyplnění:

Požadavek o dotaci Technická pomoc – zařízení
Prohlášení konečného příjemce – zařízení
Soupiska pořízeného zařízení bez ohledu na počet včelstev
Soupiska pořízeného zařízení více než 150 včelstev

Požadavek o dotaci Úhrada nákladů na rozbory medu
Prohlášení konečného příjemce – rozbory medu