PRO ČLENY

- návštěva (Visit)

areal-logo
01
02
03

Nabízíme komentovanou návštěvu Areálu MÁJA pro skupinky 4 a více návštěvníků. Návštěvu je nutné dohodnout alespoň 5 dní předem telefonicky, volejte 731 440 599 nebo e-mailem na spolek@majabee.cz.

Vstupné

Dospělí 150 Kč, děti do 15 let 80 Kč, pedagogický doprovod a členové spolku MÁJA zdarma.

Co v Májině údolí uvidíte?

Prohlídka areálu trvá cca 90 minut. Obsahuje komentovanou procházku parkem medonosných rostlin, návštěvu ukázkového včelína, seznámíte se s životem včel a včelaře, ochutnáte med od včelek z Májina údolí. Před prohlídkou včelína si můžete půjčit včelařský klobouk. Prosíme, abyste uvážili návštěvu u nás, jestliže jste alergičtí na včelí bodnutí. V naší lekárničce jsou připravena základní antihistaminika.

We offer a visit of Maya’s valley with a guide for groups of 4 and more visitors. The visit must be arranged at least 5 days in advance by phone, call 731 440 599 or e-mail at spolek@majabee.cz.

Entry fee

Adults CZK 150, children up to 15 years CZK 80, pedagogical escorts free.

What you will see in Maya's valley?

The tour takes about 90 minutes. Includes a commented walk through a collection of honey bee plants, visit of the Beehouse and you taste of honey from Maya's valley bees. You can get a bee hat for you safety. Please consider visiting us if you are allergic to bee stings. A basic antihistamines is prepared in our pharmacy.

08

Kde nás najdete:

Kožlany č. p. 48, okres Plzeň sever

Where to find us:

Kožlany No. 48, District Pilsen – North