PRO ČLENY

Apimondia

Apimondia 2019, Montréal, KanadaSobota 14. září 2019Tečka za kongresem

1

Lektor včelařského vzdělávání ukazuje podložku ke kontrole varroázy a tkaninu pro aplikaci kyseliny mravenčí spodem na podložkách. V pozadí je nový kampus přírodních věd montrealské univerzity.

Když jsme 14. 9. vyjížděli na závěrečné odborné exkurze, znali jsme kanadské včelařství jen podle oficiálních statistik, filmových dokumentů, z návštěv a rozhovorů s kanadskými chovateli. Byl to obraz vyspělého včelařského průmyslu se všemi pozitivy, ale i negativy. Včelařství s malým počtem 10 000 včelařů chovajících přibližně 800 000 včelstev. To znamená, že v Kanadě připadá na jednoho chovatele včel 7 x – 8 x více včelstev než v ČR. Hlavní příjmy mají včelaři z přesunů včelstev za opylováním průmyslově pěstovaných borůvek a brusinek, ale také ovocných stromů a pícnin. Med je vedlejším ekonomickým produktem a ekologické opylovací služby pro udržování biodiverzity přírody může plnit koncentrovaná včelařská velkoprodukce jen velmi omezeně.

Proto jsme si vybrali pro poslední den našeho pobytu v Kanadě exkurze za městskými včelaři Montrealu. Na pozemcích, které sousedí s novým kampusem montrealské univerzity (má od letošního roku sloužit přírodním vědám), si místní včelaři vytvořili malé centrum pro praktické seznamování se zájmovým chovem včel a jeho důležitostí pro ochranu přírody a biodiverzity ve městě a jeho okolí. V areálu, který má ve společném užívání několik zájmových organizací městských včelařů, jsou umístěna včelstva na několika paletách a v malém zahradním domku je k dispozici základní včelařské vybavení. Seznamování s významem včel a včelařství probíhá pro školy, zájemce o chov včel i začínající včelaře. Ti se mohou přihlásit do kurzů, kde v průběhu sezóny ve skupinách pod dozorem lektora provádí všechny potřebné úkony. Cena za tento kurz je 500 CAD. V kurzech jsou účastníci seznamováni s chovem včelstev v průběhu roku v tenkostěnných dřevěných úlech Langstroth. Rozvoj včelstev a sezóna ošetřování začíná až na konci dubna. Chovaná včelstva jsou převážně kříženci včely kraňské a včely italské. Již na první pohled do česen a na plásty rozebíraných včelstev je z barevné směsky včel zřejmý vysoký stupeň hybridizace a převažující podíl italského plemena v hybridech. Vzhledem k tuhé a dlouhé zimě, která začíná v Montrealu zpravidla na přelomu října a listopadu, trvá však často až do poloviny dubna – včelaři upřednostňují včelu kraňskou, která úsporněji využívá zásoby a lépe zimuje. Hobby včelaři zkoušeli jako nejúspornější i včelu z ruského Dálného východu – Primorska. To zvyšuje chaos v plemenném chovu včelích matek, pokud bychom o něm vůbec mohli hovořit za současné situace masivního dovozu včel a matek z USA, Nového Zélandu a Jižní Ameriky. Technologie chovu v Langstrothu, která nám byla podrobně představena, se od naší velmi liší. Vytáčení medu probíhá ještě v polovině září. Průměrný roční výnos medu je mezi 35 – 40 kg ze včelstva. Včelám nezůstává téměř žádný med. Do poloviny října krmí včelař do jediného ponechávaného vysokého nástavku Langstrothu ve 2 dávkách celkem asi 20 litrů cukerného sirupu. Hlavní snůška sice končí v Montrealu do poloviny července, ale potom se objeví ještě udržovací přínos nektaru trvající do podzimu z velkých ploch celíků, severoamerických aster a místně i klejich trvající až do pozdního podzimu. Kanadská včelstva jsou na tom v pozdním létě proto snůškově lépe než u nás. Mateří mřížku ponechávají včelaři od jara na prvním nebo druhém nástavku odspodu. Pokud je mřížka na prvním nástavku, zavíčkované plodové plásty se pravidelně převěšují do horních nástavků nebo používají na tvorbu oddělků.

K ukázkám včelstev zejména pro větší skupiny a školy slouží shora otevřená klec z jemného pletiva vysoká 3 metry. Včely z ní vyletují vrchem a návštěvníci mohou pozorovat jejich činnost nebo i práci včelaře zblízka bez rizika, že by se dostali do letové dráhy včel.

Na této včelnici zkoušejí i jiné techniky chovu, než představuje rozšířený systém Langstroth. S těmito alternativami nás seznámil „včelařský guru“. Měli jsme možnost porovnat včelstva v úlu typu modifikovaný Warre (s rámky) a ve větší místní variantě čtvercových nástavků s rámky vnější míry 33 x 20 cm. Podle včelařského guru úly typu Warre mají v místních podmínkách nejlepší výsledky při přezimování, ale poskytují velmi nízký výnos medu. Větší variantu, která při minimu zásahů poskytuje asi poloviční výnos proti Langstrothu, avšak vyžaduje jen minimální zásahy (3 x – 4 x ročně) a mnohem méně krmení, chtějí zkoušet na stovkách včelstev. V Montrealu pro tento účel včelstva dělí ještě v srpnu. Kromě modifikace nástavkového úlu 33 x 20 cm nám předvedli variantu ležanu s dvojnásobnou výškou rámku (33 x 40 cm). Tu je možno kombinovat s 2 shora nasazenými nástavky 33 x 20 cm a využívat i pro chov matek a rozmnožování včelstev.

Na závěr našeho pobytu v Montrealu jsme tak zjistili, že kanadské včelařství není jen jednosměrně zaměřené na průmyslovou velkoprodukci v jediném typu úlu, která v současné době čelí velkým ekonomickým tlakům v souvislosti s nízkou cenou medu z důvodu jeho falšování. Včelaření minimálně ve městě, které hostilo 46. kongres Apimondie, má i mnoho variant malých zájmových chovů, hledá cesty pro udržitelné včelaření a pochopení vazeb mezi člověkem a přírodou a má také sociální rozměr – seznamuje s úlohou včel pro udržování biodiverzity i v prostředí lidských sídel.

2

Výklad z klece pro ukazování včelstev

3

Včelstvo v úle Langstroth ještě čeká vytočení horních 3 nástavků a nakrmení před zazimováním v 1 spodním nástavku.

4

Včelstvo v nástavkovém úle s rámky 33 x 20 cm. Výška nástavku 21 cm.

5

Včelařský guru  Branislav Babic ukazuje rámek 33 x 20 cm s rámkem pro ležan (33 x 40 cm). Úl vzadu na paletě s malým rámkem je modifikovaný Warre.


publikováno: 15. 9. 2019 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.cz1

Sídlo montrealského společenství Santropol Roulant, které pěstuje ovoce a zeleninu na střeše této budovy i na vlastní farmě nedaleko Montrealu. Svou aktivitou umožňuje bližší seznámení městského obyvatelstva se zemědělskou činností. Před domem na otevřeném prostranství obklopeném další městskou zástavbou jsou takovéhle záhony - zde jetelíček plazivý, jinde kukuřice, fazole… Ale dělají řadu dalších aktivit v několika specializovaných skupinách. Například ve zdejší kuchyni vaří 70 jídel denně pro nemohoucí a hendikepované lidi a jídlo jim nosí až do bytu, provozují dílnu na opravu kol, kde vás poučí, jak své kolo opravit, ale opravu pak musíte zvládnout sám, v budově se nachází pěstírna hub a samozřejmě i včelstva.

2

Tzv. open space, neboli společná pracovna zaměstnanců i dobrovolníků, kteří se činí pro Santropol Roulant. Bez práce dobrovolníků by tato instituce nemohla fungovat.

3

Naší průvodkyní byla včelařka a současně manažerka organizace Mariana, z níž sršela energie a nadšení pro věc. V tomto interním kompostéru se činí kalifornské žížaly. Mariana měla šikézní holinky, ráno totiž v Montrealu mohutně pršelo.

4

Spodní ze dvou střech, zde se pěstují rostliny v plastových nebo dřevěných kontejnerech.

5

Na horní střeše sídla Santropol Roulant jsou čtyři včestva a několik záhonů, celkem 15 tun zeminy, na kterých se vloni vypěstovala asi tuna zeleniny. Mariana nám vysvětlina, že původně chtěli založit v Montrealu městskou zahradu, ale nešlo to, protože půda ve městě je příliš kontaminovaná.

6

Zajímavá konstrukce domečku pro samotářky.

7

Jak pravil včelařský guru, o kterém hovoří v článku výše VŠ, v Kanadě jsou včelstva prostě směska.


publikováno: 15. 9. 2019 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.cz

Pátek 13. září 2019

Dnes jsme navštívili kanadskou firmu Intermiel, velký včelařský podnik, který je současně zpracovatelem medu, výrobcem medoviny a jablečného cideru.

Základní fakta o chovu včel a produktech této firmy:

 • Chovají 8 000 včelstev.
 • Letošní zimní ztráty dosáhly 35 % ze zazimovaného stavu.
 • Včelstva jsou umístěna k usnadnění převozů na paletách po 4 na rámech pevně spojených s paletou, podmetový prostor je nízký.
 • K doplnění stavu dovážejí paketové včely z Nového Zélandu, Chile a Kalifornie. Do nich přidávají nové matky z vlastního chovu i nakoupené.
 • Chovají včelu kraňskou, ale dovážené včely i nakupované matky jsou italského plemene.
 • Ročně ve vlastních provozech odchovají 3 – 4 tisíce matek. Běžně k výměně potřebují matky do poloviny stavu včelstev. Letos po ztrátách budou mít v provozu většinu včelstev s novými novými matkami.
 • Používají plastové rámky s plastovými mezistěnami, avšak plánují návrat k rámkům ze dřeva s voskovou mezistěnou.
 • Nemají ani neplánují výrobu vlastních mezistěn.
 • Včelstva léčí akaricidy 2 x ročně – v předjaří po vyzimování Thymovarem (účinná látka thymol) a po vytočení posledního medu v září Apivarem (účinná látka amitraz).
 • Souše po vytočení plástů preventivně zchlazují na - 15 °C jako ochranu proti lesknáčku úlovému (malému úlovému brouku).
 • Včelstva zimují v jediném vysokém nástavku Langstroth a zakrmují 2 dávkami strůpkovým krmítkem s plováky až od září do října.
 • Zimují všechna včelstva v halách klimatizovaných na 5 °C pro nižší spotřebu zásob.
 • Většina včelstev je na jaře určena k převozům za placenou opylovací službou – na jabloně, borůvky a brusinky. Významnou snůšku mají později z jetele.
 • Jedna skupina včelstev (1 000) včelstev slouží od jara jen k produkci medu.
 • Průměrný výnos medu z produkčního včelstva činí 60 – 65 kg.
 • Celkem vyrábí asi 500 tun medu ročně, linka na vytáčení je vybavena paralelně radiálním medometem a denně vytáčí přibližně 400 nástavků s mednými plásty Langstroth.
 • Med po ztekucení před plněním filtrují uhelonovou tkaninou s oky 50 um.
 • Malé množství medu dodávají jako nefiltrovaný a vyrábí i pastovaný med.
 • Linka na plnění medu do skleněných obalů s obsahem 500 g má výrobní kapacitu 24 sklenic za minutu.
 • Jsou největším výrobcem medoviny v Kanadě a z jejich sortimentu je nejvíce oblíbená medovina z pohankového medu.
 • Vyrábí také likér z javorového sirupu s obsahem alkoholu 22 % – ze zkvašeného javorového sirupu s přídavkem destilátu z části tohoto vykvašeného sirupu. Vlastní 18 000 stromů javoru cukrového.
 • Vyrábí i cider z jablečného moštu. Jablka pocházejí z vlastních 600 jabloní.
 • Prezentačním centrem firmy Intermiel projde 100 000 návštěvníků ročně.
1

Výstup z linky vytáčení medu

2

Kočovná paleta, nástavek s plastovými rámky a krmné víko

3

Plástečkový med

4

Pohanková medovina firmy Intermiel


publikováno: 14. 9. 2019 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.cz1

Ve včelařském podniku Intermiel mají cca 8000 včelstev a na včelařskou práci sem na sezónu dojíždějí lidi z Mexika a Guatemaly. V Kanadě tuhle práci nechce nikdo dělat, řekl nám náš průvodce.

2

Jeden ze skladů, kde včelstva stráví zimu při teplotě 5 stupňů. Nyní jsou nástavky prázdné, ve skladu je minus 15 a je to prevence proti malému úlovému broukovi.

3

U nás se setkáváme s daleko menšími pozorovacími úly – v kanadském Intermielu mají pozorovací celou velikou stěnu s třemi česny na pravoboku.

4

Viněta na celíkový med

5

Jetelový med. V Kanadě se chová velké množství skotu.

8

Dr. Švamberk v montrealské botanické zahradě na svém obvyklém lovu beze zbraní.

6

V montrealské botanické zahradě jsme našli mohutně rozkvetlou evodii hupehejskou, kanadské včelky se na ní radostně pásly

8a

Pažitka čínská (Allium tuberosum) byla podle nás nejobletovanější rostlinou pátečního podvečera.

9

Pěkné jednoduché jiřinky potěší každou včelu na celém světě.

10

Veliký krasavec je motýl monarcha, kterých jsme na své pouti 75 hektarovou botanickou zahradou potkali několik.

7

Hmyzí domek pro včely samotářky montrealské botanické zahrady. Přišel nám malinko odbytý.


publikováno: 13. 9. 2019 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czČtvrtek 12. září 2019V dopoledním programu věnovaném novinkám v oboru nemocí včel prof. Generschová podrobně vysvětlila nové poznatky o rozdílném mechanismu průniku moru včelího plodu přes buněčné membrány – s produkcí toxinu u vysoce infekční formy ERIC I a bez tohoto mechanismu u formy ERIC II. Vysvětlila tím rozdíly ve způsobu šíření a potenciální účinek léčiv. Zabývala se i přenosem virů prostřednictvím varroázy, způsoby množení virů v roztočích Varroa i výsledky testování antibiotik schopných tlumit nosemózu včel. V pokusu z 2 000 testovaných látek jen 2 měly prokazatelně tlumivý účinek na zastavení nosemózy v tkáňových kulturách!

A. Papachristoforou seznámil s výsledky pokusů s ošetřováním plástů proti zavíječi voskovému preparáty s obsahem spor Bacillus thuringiensis. Žádný negativní vedlejší účinek na včely po vložení ošetřených souší do včelstev nebyl zjištěn. Zvláště dobrou účinnost proti zavíječi vykazoval kmen BtA. Další výzkum má za cíl najít jednodušší aplikační formu – místo postřiku souší před uskladněním, například vháněním aerosolu se sporami bacila do nástavků se soušemi.

Peter Rosenkranz informoval o velmi nadějných výsledcích pokusů podávání chloridu lithného včelám v léčivém sirupu jako systemicky (přes hemolymfu včel) působící akaricidní látky. Efektivita metody proti varroáze u rojů a včelstev bez plodu je 100%! Chlorid lithný nepředstavuje v účinné koncentraci žádné nebezpečí pro dospělé včely a do zásob se ve významnější koncentraci nedostává. Bohužel však poškozuje nejmladší otevřený plod. Proto budou potřebné další testy a velké prostředky by si vyžádala následná registrace léčiva.

P. Neumann z Univerzity Bern se zabýval šířením pro včelstva velmi nebezpečného lesknáčka úlového (malého úlového brouka). Důležitou informací i pro nás je, že lesknáček se do většiny nových lokalit po celém světě dostal s voskem (zejména surovým), ale nebezpečné mohou být i transporty většího množství mezistěn. Vosk je totiž pro lesknáčka neobyčejně atraktivní a v bednách s ním dokáže přežívat transport po dny až týdny! Zajímavým zjištěním je, že tento brouk v nouzi nepohrdne ani potravou z hnízd samotářských včel.

V odpoledním programu jsem navštívil přednášky o využití senzorů pro sledování vývoje včelstev. Množství příkladů, jak vykládat výsledky měření prostřednictvím senzorů hmotnosti a koncentrace oxidu uhličitého představil W. Meilke. Záznam aktivity včelstva pomocí  Dopplerova čidla na česně prezentoval prof. H. Aumann z Univerzity v Maine. L. Fontanessi ve své přednášce ukázal možnosti PCR analýzy vzorků medu. Touto metodou lze v jednom kroku provést prověření (screening) výskytu nebo rizika propuknutí řady chorob a parazitóz ve včelstvu. Daří se zjistit přítomnost varroázy, nosemózy, zvápenatění, hniloby a moru včelího plodu. Metoda tak může mít velkou budoucnost.

8

Účinek chloridu lithného v sirupu a těstu na varroázu včelstva v porovnání s ošetřením kyselinou mravenčí

9

Šíření lesknáčka úlového (malého úlového brouka)

10

Záznam aktivity včelstva pomocí Dopplerova čidla – normální den, orientační prolet, rojení, loupež


publikováno: 13. 9. 2019 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.cz1a

V Kanadě je hodně medvědů. Jenom v regionu Britská Kolumbiie jich prý žije 160 000. Pár medvědů bylo přítomno i na Apimondii. Kromě již představeného Pierra například tento medvěd Pacomo vyrobený kartonu v mírně nadživotní velikosti.

1b
1c

Voskoví chlupáči.

1d

Medvědi s medem v jednom z obchodů v montrealské čínské čtvrti. Takováhle etiketa by u nás dostala nedostatečnou.

2a
2b

Roztodivné nádoby na med přivezli ukázat ruští včelaři.

3

Moc pěkné čínské kýče.

42a
4b

Polská kniha představuje rozsáhlou sbírkou etiket na med.

5

Novým prezidentem Apimondie se stal Jeff Petis, biolog a entomolog. Američan. Profesor univerzity ve švýcarském Bernu. Dlouhodobě se zabývá nemocemi včel.

6

Pořádání přespříští 48. Apimondie v roce 2023 získalo Chile. Na snímku šťastní představitelé chilských včelařů.

7

Příští 47. Apimondia se za dva roky koná v Ufě, hlavním městě ruské Baškirie.

8

A Dánové, kteří pořádání 47. Apimondie před dvěma lety nezískali, už začali bojovat o pořadatelství v roce 2025. Nepřehlédnutelný předseda dánských včelařů před vchodem na závěrečný ceremoniál rozdával letáčky.


publikováno: 13. 9. 2019 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czStředa 11. září 2019Třetí den konference jsem zahájil návštěvou bloku přednášek věnovaných falšování medu. Tento problém se dlouhodobě nedaří řešit a vyústil až do současné cenové krize ohrožující ekonomickou základnu chovu včel na celém světě. Toho jsou si účastníci letošní Apimondie vědomi a sál byl podle toho zaplněn ještě před zahájením první přednášky R. Phippse – prezidenta americké organizace dovážející med – CPNA International.

Kritický stav světového trhu zaplaveného sirupy nastaveným medem nebo i samotnými upravenými sirupy, které se za med pouze vydávají, je jednou ze slepých uliček včelařství. R. Phipps proto svou přednášku nazval Revitalizace trhu s medem pro včelaře. Ta ovšem bude velmi obtížná, protože trh je v zajetí zájmů velkých finančně silných obchodníků s medem, či spíše nemedem a obchodních řetězců těžících při stálém nárůstu světové spotřeby medu  z přetlaku ničím nevysvětlitelné podstatně větší nabídky medu jako suroviny.

Spotřeba medu v USA v vzrostla za posledních 20 let o 40 %, ale dovozní ceny za stejné období klesly o stejnou relativní hodnotu! Tomu odpovídaly i poznatky, které jsem získal z rozhovoru se majitelem jedné novozélandské včelařské farmy s tisíci včelstvy, který přiznal, že záležitost kolem produkce a prodeje novozélandského manukového medu je hodně špatnou reklamou pro včelaře z této „medové“ země. Sám tohoto medu produkuje jen asi 15 % ze své roční produkce. Je sice pravda, že při necelých 5 mil. obyvatel a asi 7 000 včelařů je na Novém Zélandu chováno již téměř 900 000 včelstev, což představuje nárůst o několik set tisíc včelstev za poslední 2 roky, ale udávaná produkce vysoce ceněného a za extrémně vysoké ceny prodávaného manukového medu dosahuje „jen“ asi 2 000 tun. Přesto se v minulém roce ve světě prodalo více než 16 000 tun manukového medu! V široce rozšířeném podvodném jednání při obchodování s medem spatřovali přednášející v celém dopoledním bloku hlavní problém ekonomicky ohrožující budoucnost včelaření na celém světě. K nástrojům, které mohou nežádoucí stav omezit podle prezidenta americké organizace dovážející med Phippse, patří odhalování falšovaného medu několika v USA doporučenými metodami: NMR, HRMS, novými izotopovými analýzami vody obsažené v medu a radioizotopovými analýzami uhlíku, pylovými rozbory a dalšími metodami podle aktuání potřeby. Kromě toho je třeba prosadit dosledovatelnost každého v obchodě prodávaného balení medu spotřebitelem až ke včelaři. O  aktuálně vytvořeném systému této tzv. traceability hovořila za argentinské ministerstvo zemědělství podrobně F. Vazquezová.  Bez těchto změn se nepodaří revitalizovat trh, na kterém se v posledních měsících „stabilizovala“ cena medu dováženého do USA pod 2 USD za kg. Bez kroků k dosledovatelnosti důvěru k medu nevrátíme. Podrobně o tom hovořili i další přednášející – S. Pou z firmy ODEM International, největšího kanadského zpracovatele medu a F. Berrón z Mexika, který jako vývozce medu ze Střední Ameriky založil ve snaze zvrátit nežádoucí trend světového obchodu s medem projekt na ochranu pravého medu (Honey Authenticity Project).

V odpoledním bloku přednášek byla zajímavá prezentace D. Micholsona s ukázkami experimentálních metod výzkumu schopnosti včel zbavovat se roztočů Varroa. Vědecky podložený výzkum této schopnosti by se měl stát součástí šlechtění včel na zvýšenou odolnost proti varroáze. D. Micholson podrobně popsal a videoukázkami doložil 2 typy chování, kterými se dělnice včely medonosné dokážou zbavovat roztočů – samostatně (auto grooming) nebo sociálně, pomocí jiných včel na základě pozvání zvláštním zvacím typem tance (allo grooming).

V závěru třetího dne konference mě zaujala vystoupení J. Poidatzové z Francie a D. Kima z Jižní Koreje popisující současnou neutěšenou situaci v šíření sršně Vespa velutina. Tento druh sršně se dostal do Francie v roce 2004 a do Koreje o rok dříve. V současné době jsou obě země plně zamořené tímto závažným škůdcem včel a šíření pokračuje dále. Zajímavé je, že v Evropě postupuje Vespa velutina podstatně rychleji než v Koreji, což se vysvětluje větší konkurencí jiných druhů sršní v Asii. Roční škody způsobené Vespou velutina v Jižní Koreji jsou vyčísleny na 146 mil. USD. Na likvidaci hnízd této sršně již Francie přestala z důvodu přílišné finanční náročnosti vyplácet finanční prostředky a obrana proti tomuto škůdci tak zůstala zcela na včelařích samotných.

Na závěr dnešního dne jsem navštívil přednášky z apiterapie, kde vystoupil se zajímavou prezentací rumunský apiterapeut S. Stangaciu. Ve svém příspěvku hovořil o řadě nových léčebných využitích včelích produktů a zdůraznil např. výhody využití mraženého pylu proti konzervaci sušením, nebo o možnosti intramuskulárních aplikací medu.

5

Hlavní dovozci medu – EU, Severní Amerika, Japonsko, Blízký a Střední Východ

6

Krize ukrajinskeho vcelařství v důsledku přistoupení na dumpingové ceny v letech 2016 – 2017

7

Hlavní dovozci medu v dumpingových cenách podle F. Berrona – Španělsko, USA a Velká Británie


publikováno: 12. 9. 2019 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.cz1

V kategorii medových likérů WBA (World Beekeeping Awards/Světová včelařská soutěž) zvítězila vynikající Ambrozia slovenské firmy Apimed Petra Kudláče. Srdečně blahopřejeme.

2a

V kategorii medových piv první místo získalo austraské tasmánské manukové pivo (▼ dole), ale skvělou bronzovou medailí se ověnčilo Bánošské medové pivo (▲ nahoře) Pavla Fila (ředitele včelařské školy v Bánské Bystrici), podle etikety ostré jako žihadlo. Konkurence byla velice početná, tudíž je to vynikající úspěch. Gratulujeme!

2
3
3a

Krásné album odznaků s motivy včel přihlásili do WBA ruští včelaři.

4
4a
4b

Album nádherných bankovek s motivem včel a včelařství.

5

Na Apimondii dorazil také velvyslanec ČR v Kanadě Bořek Lizec (vpravo).

6b
6a
6

Kromě již zmíněné Etiopie se o pořádání Apimondie v roce 2023 uchází Chile. Už zítra bude známo, kdo pořadatelství pro rok 2023 získá. Zítra totiž Apimondia 2019 závěrečným ceremoniálem končí. Ještě nás čekají odborné exkurze, o kterých budeme samozřejmě také referovat.


publikováno: 12. 9. 2019 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czÚterý 10. září 2019

Na začátku druhého dne konference jsem navštívil přednášky o technických inovacích ve včelařství. Byly převážně věnovány moderním trendům využití senzorů a informačních technologií ve včelařské praxi. Téma uvedl H. Evans z firmy Arnia, který mě a mnoho dalších zaujal mnoha důmyslnými nápady, jak využít elektronický monitoring včelstev již na Apimondii v Istanbulu. Tentokrát firma Arnia rozšířila možnosti našeho porozumění dějům probíhajícím ve včelstvech, který nazývá konceptem virtuální včelnice, o zasílání varovných zpráv na mobilní telefon. Ty mohou včelaře informovat o krádeži nebo pádu úlu se včelstvem, vyrojení, silném přínosu, loupeži a potřebě krmení, o osiření včelstva a snubním proletu matky, potřebě zvětšení česna a otevření oček nástavků a dokonce i o útoku sršní Vespa velutina, které se již v Anglii, v níž firma působí, plně zabydlely. H. Evans prezentoval i možnosti využití pro určení sezónního vývoje počasí a včelstev na různých včelnicích a správné plánování úkonů včelaře.

B. Lagerman představil jednoduchou a praktickou aplikaci, v níž včelař pořídí několik snímků včel na plástech a software mu přepočítá předpokládaný stupeň napadení včelstva varroázou, a případně i doporučí způsob jeho léčení.

Dr. M. K. Greco nás seznámil s programem, který umožňuje prostorové modelování vývoje včelstva pro lepší porozumění jeho vývoji, a také přípravek, který slouží k měření míry vzájemné komunikace včel určené ochotou předávání potravy geneticky cizím včelám v klícce. Ochota ke vzájemnému krmení s cizími včelami má mít vliv i na zvýšení rizika zalétávání. To dokáže zvýšit podíl cizích včel ve včelstvu až na 40 %, a tím i na zesílit rizika šíření infekčních nemocí včel. Taková vlastnost by proto mohla být zohledňována jako nežádoucí při šlechtění včel.

S možnostmi využití malé infrakamery připojitelné k  mobilnímu telefonu nás seznámila E. Symes z firmy The Bee Corp. Tento přístroj umožňuje ve spojení se softwarem sledovat sílu včelstva. Tato funkce je využitelná pro rychlé posouzení stavu včelstev na stanovištích i ke zhodnocení síly včelstev včetně počtu obsednutých plástů při jejich oceňování po převozu k opylovaným zemědělským kulturám v USA.

Několik aplikací využívajících senzory pro dálkové sledování včelstev prezentovala Dr. F. E. Murphy. Její tým pracuje i na SW s umělou inteligencí, který je schopen vyhodnocovat informace senzoru měřícího současně větší počet fyzikálních parametrů v úlu a na základě toho vydávat předpověď dalšího vývoje a zasílat doporučení potřebných úkonů  včelaři. Program ApisProtect právě testují na 20 včelnicích na 3 kontinentech.

V odpoledním programu zazněly zajímavé informace v přednáškách sekce opylování – prof. A. M. Kleinové a L. A. Garibaldiho. Prof. Kleinová nás seznámila s výsledky výzkumu na Univerzitě Freiburg, které se týkají alarmujícího ohrožení opylovatelů ze skupiny samotářských včel vyhynutím (okolo 50 % druhů) a s vyhodnocením pokusu, ve kterém byla měřena konkurence o potravní zdroje mezi včelou medonosnou a solitérními druhy včel. Pokus prokázal možnost omezení samotářek jen v případech, kdy by hustota včel medonosných velmi přesahovala obvyklé limity, s nimiž se můžeme setkat ve velmi hustě zavčelených oblastech. Při běžných hustotách populací včely medonosné jsou totiž medonosné včely z květů samotářkami naopak odháněny. I. A. Garibaldi se zabýval současnými změnami flóry, které se projevují na celém světě v důsledku rozšíření různých forem intenzivní zemědělské výroby. Doporučil ponechat 20 % ploch krajinné mozaiky převážně bez zásahů intenzivní lidské činnosti. Taková změna hospodaření by přispěla k dlouhodobě udržitelnému využití krajiny a ekonomickou návratnost by zajistilo kvalitní opylování entomofilních druhů rostlin, včetně zlepšení produkce ovoce a zeleniny.

V sekci věnované reziduím pesticidů ve včelích produktech byly pozoruhodné přednášky R. Kariseové z Estonska, C. Kastové ze Švýcarska a K. Wallnera z Německa. R. Kariseová se zabývala spojitostí výskytu pesticidů a botanického původu medu a pylu. Uvedla, že pro ni bylo velkým překvapením, že letový rádius včel v době kvetení řepky značně přesahoval původně předpokládané 4 km. Současně zjistila, že mnohé pesticidy se vyskytují v medu a pylu rostlin, na které jejich aplikace nemohla probíhat. Prokázala tak „úlety“ pesticidů z polí při aplikaci moderní zemědělskou technikou (z postřiků a prachem). Jiné pesticidy, které mohou být dávány do souvislosti s léčením včel (tau-fliuvalinate), se vyskytují ve včelích produktech i v zemích, kde je včelaři k tlumení varroázy nepoužívají. Do úlu se tak dostávají i ze zemědělských kultur! C. Kastová se zabývala riziky akumulace organofosfátu Coumaphosu z přípravku CheckMite+™, který se běžně používá v německy hovořících zemích proti varroáze včel. Kontaminace vosku v uličce, kde je zavěšený pásek, je tak velká, že ohrožuje i vývoj včelího plodu. Jednoznačně doporučila tyto plásty zlikvidovat a nepoužívat k těžbě vosku! V závěru přednášky navíc doporučila pro vysokou míru reziduí zmíněný přípravek k léčení včel vůbec nepoužívat. Výskyt pesticidů ve včelích produktech v Německu je podle K. Wallnera kritický. Ve včelstvech v jižním Německu zkoumal rizika poškození plodu. Ta jsou větší u dělnic než u včelích matek, protože do mateří kaše se pylová zrna, která mohou být pesticidy kontaminovaná, dostávají jen výjimečně.

3

Síla včelstva měřená infrakamerou

4

Pesticidy v pylové potravě včel v jižním Německu


publikováno: 11. 9. 2019 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.cz2

Krásně zabalená kanadská včelí kosmetika Mélia. Její výrobce Miels d’Anicet vyrábí i řadu dalších věcí, například medopropolisové pastilky.

3

Kanadský med d’Anicet.

4

Herba miel je další výrobce kanadské včelí kosmetiky a medu. Pěkní medvídci, že?

5

Největší medvěd na výstavě byl ovšem Pierre. Vyhledává zásadně jen kanadský med.

6

Malebné úlky k výrobě plástečkového medu.

7

Tohle „dělo" umí vyrobit 450 kg pastovaného medu za hodinu.

8

Etiopie se uchází o pořadatelství Apimondie v roce 2023.

9

Včelařka z Jihoafrické republiky s dárkem z Májina údolí.

10

Účastníci Apimondie 2019 se mohou vyfotit, nalepit svůj snímek do políčka velkoplošné mozaiky, a jestliže se zaplní celý panel, zkompletuje se nástěnná mozaika včely na květu. Pěkný nápad.


publikováno: 11. 9. 2019 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.cz

Pondělí 9. září 2019

O falšování medu a opylování

Vědecká sdělení jsou na konferenci 46. Apimondie uspořádána netradičně úzce tématicky. Dnes jsem se zaměřil na klíčová sdělení o nových poznatcích z oborů biologie včely medonosné, odhalování falešného medu a opylování.

Přednášky v první sekci zahájil předseda vědecké komise Apimondie pro biologii prof. univerzity v Grazu, K. Crailsheim. Zdůraznil posun včelařského bádání do oblasti ekologie a výzkumu opylovací činnosti a relativní úbytek prací zaměřených na výzkum nemocí včel a především varroázy. Významně narůstá i počet prací věnovaných kontaminaci prostředí pesticidy, zejména neonikotinoidy a jejich vlivu na zdraví včel.

Prof. Schwarzinger z univerzity v Bayreuthu se ve své přednášce zabýval porovnáním metod stanovení pravosti medu. Prezentoval výsledky společné práce s výrobcem přístrojů pro měření spekter nukleární magnetické rezonance medu (NMR) – firmou Bruker BioSpin. Jediným rozborem touto metodou je v současnosti možné zjistit množství 36 složek medu, změřit až 100 cílových parametrů a odhalit až 60 látek prokazujících cizí příměsi v medu. Úspěch při odhalování medu, jehož kvalita byla porušena cizí příměsí, závisí na nastavení metody NMR. Provádí se pomocí velkého počtu vybraných standardů zaručeně pravého medu s prokazatelnou kvalitou a původem. A v tom zůstává právě slabina této metody. V současnosti má výrobce přístroje k dispozici spektra získaná změřením 18 000 vzorků z 12 jednodruhových medů, které pocházejí z 20 zemí. Ani takto rozsáhlá srovnávací knihovna spekter však nestačí ke spolehlivému určení pravosti kontrolovaného medu. K získání údajů o plné šíři vlastností jednoho druhu medu z určité oblasti nebo země je třeba proměřit až 300 vzorků jediného druhu medu se zaručeným původem a pravostí. A v tom je právě kámen úrazu. Knihovny spekter jsou v některých případech založeny na nedostatečném počtu vzorků, v jiných případech se mohlo stát, že byly za standard vzaty vzorky od výkupců nebo zpracovatelů medu, které již byly nastaveny sirupy. Proto jsou známy i případy rozborů vzorků medu, který byl prokazatelně falšován, ale metodou NMR se to prokázat nepodařilo. Někteří zpracovatelé medu se dokonce naučili vyrábět a používat upravené směsi sirupů, které dokážou metodu NMR oklamat. Proto prof. Schwarzinger doporučil posuzovat pravost medu vždy na základě kombinace více druhů analýz a další přednášející – Lea Heintzová z firmy Bruker BioSpin GmbH. seznámila s dalším zdokonalováním metody 1H-NMR, které má přinést vyšší spolehlivost při kontrole pravosti medu.

S vývojem zcela nové metody kontroly medu seznámil Dr. C. Lüllmann – zakladatel Institutu pro analytiku v medu v Brémách, který se po přeměně v QSI stalo součástí analytických laboratoří Tentamus. Ve firmě QSI/Tentamus vyvinuli metodu kontroly pravosti medu porovnáním izotopového složení vodíku a kyslíku ve vzorku vody získaném z kontrolovaného medu.

O výsledcích analýzy falšovaných medů novou metodou LC – HRMS hovořil Dr. Ch. Kunert z firmy Eurofins. Metoda využívá databázi spekter 37 sirupů známých z případů falšování medu a je schopna odhalit více než 400 látek prokazujících přidání sirupů do medu. Při použití této nové analytické metody se ukázalo jen v letošním roce 40 % vzorků medu z tržní sítě nevyhovujících!

Z příspěvků věnovaných opylovací činnosti včel mě zaujalo vystoupení prof. N. Raineho z univerzity v Guelphu věnované příčinám úbytku opylovatelů i možnostem, jak jejich situaci zlepšit – především zlepšením zdrojů potravy i maloplošným rozšiřováním zdrojů pastvy včel.

1

Jak se změnilo zaměření publikovaných vědeckých sdělení v posledních letech. (Z prezentace prof. Crailsheima)

2

Několikaparametrová metoda analýzy medu umožňuje prověřit jeho geografický původ. (Z prezentace prof. Schwarzingera)


publikováno: 10. 9. 2019 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.cz1

Na střeše montrealského Kongresového paláce, kde se Apimondia 2019 koná, je experimentální zemědělská laboratoř. Roste tu mnoho květin i zeleniny - všechno buď v látkových kontejnerech, nebo vertikálně – v bavlněných kapsových stěnách. Jevila se nám trochu absurdní představa, že by tento způsob střešního pěstování rostlin mohl být alternativou, jak uživit velkoměsto zeleninou a ovocem, když venkov zkolabuje. (Nebo co?)

2

Na střeše Kongresového paláce se nalézají také dvě včelstva s včelami italskými. Toto je jedna z nich.

3

Zajímavý typ stojanu – když úl příliš mnoho neváží.

4

Faktory, které mohou ohrozit včelstva. Přehledně vyjádřeno na slovinském posteru.

5

Hodně nepříjemná zpráva: 97 % účinků směsí pesticidů (tankmixy) není známo.

6

Základní otázka. V češtině zhruba: Nebudou-li včely, nebude člověk.

7

Asistenti Apimondie s nápisem ZEPTEJ SE MĚ na zádech. Velice příjemní, velice funkční.

8

Když vás Apimondie unaví? V prostoru světové včelařské výstavy je kde si hodit šlofíka.


publikováno: 10. 9. 2019 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czNeděle 8. září 2019

1


 
Apimondia 2019 se koná v Kongresovém paláci v centru Montrealu. Zahájena byla v neděli 8. září večer v obřím sále pro 3 750 diváků, který byl skoro plný.

1a
1c
2

Text nové hymný Apimondie, která zazněla při slavnostním zahájení.

3

Světová včelařská výstava byla v neděli ještě v přípravách, ale už bylo lecos zajímavého k vidění.

4

Moc hezky vyzdobené úly kanadské výroby.
 

5

Pro plástečkový med.
 

6

Ochutnali jsme medový pohankový chléb. Moc dobrý.

7

Čokoláda s medem od kanadské společnosti Miels d’Anicet je vynikající.

8

Novozélandské včelaře, resp. včelstva trápí vosy. Pro boj s nimi vyrobili na pomoc včelám chytré zařízení. Dává se do česna, vosy skrz mohou tam, ale už ne ven a dát signál kolegyním k útoku.


publikováno: 9. 9. 2019 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czPozvánka

Také letošní Apimondii v kanadském Montréalu zprostředkujeme zpravodajstvím přímo z dějiště, natočíme dokumentární film a již nyní Vás zveme na některou ze skvělých přednášek dr. Švamberka, které náš spolek pořádá s podporou Plzeňského kraje a pod záštitou Mgr. Radky Trylčové, členky rady Plzeňského kraje pro oblast životněího prostředí a zemědělství. Za podporu velice děkujeme.

Přednášky dr. Švamberka s názvem SVĚT VČEL A VČELAŘŮ POHLEDEM APIMONDIE 2019 spolu s promítáním originálního DOKUMENTÁRNÍHO FILMU z Apimondie 2019 se uskuteční v Plzeňském kraji v těchto místech a termínech:

 • Plzeň – PREMIÉRA – 3. 10. 2019 od 16.00; Místo: Krajský úřad Plzeňského kraje,
  Škroupova 18
 • Konstantinovy Lázně – 12. 10. 2019 od 15.00; Místo: Kulturní dům, Tichá 164
 • Sušice – 19. 10. 2019 od 9.00; Místo: Kino Sušice, Příkopy 178
 • Bor (u Tachova) – 26. 10. 2019 od 15.00; Místo: Kino Bor, Náměstí Republiky 575
 • Nepomuk – 9. 11. 2019 od 15.00; Místo: Restaurace Sokolovna, U sokolovny 308
 • Domažlice – 17. 11. 2019 od 15.00; Místo: Kino Čakan - Loutkový sál, Vodní 8
 • Kozojedy – 23. 11. 2019 od 15.00; Místo:, Kulturní dům, Kozojedy 120
 • Zbiroh – 30. 11. 2019 od 15.00; Místo: Městský úřad, Masarykovo náměstí 112

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!


publikováno: 21. 6. 2019 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czApimondia 2017, Turecko:

Den šestý a poslední - 4. října

Pravidelným završením konferencí Apimondie jsou odborné exkurze. Jejich cílem je ukázat včelařsky zajímavá místa pořádající země. Dnes jsme na těchto exkurzích navštívili nejprve ještě stavebně nedokončený objekt v obci Yenikoy Cami, ve kterém nás místní představitelé samosprávy a včelařů v krátké prezentaci seznámili se svými plány na činnost tohoto budoucího regionálního včelařského centra. Objekt by měl obsahovat laboratorní a zpracovatelskou část, která pomůže včelařům s odbytem jejich produktů.

Následoval oběd a prohlídka stálého včelařského trhu v Sile. Místní včelaři zde nabízeli hlavní produkty ze svých včelnic. Nejvíce byl zastoupený med z kaštanovníků setých, medovicový med z borovic (piniový), levandulový med a smíšený květový med. Návštěvníci trhu měli možnost zakoupit i vosk, rouskovaný pyl z místní produkce a základní včelařské potřeby.

10

Prohlídka včelstev kraňského plemene

Potom jsme si krátce prohlédli pobřeží Černého moře u Centrální pláže Sile a pokračovali na včelařsky nejzajímavější část dnešní exkurze, kterou byly včelnice za obcí Orucoglu v lesním hospodářství Orman genel müdürlüğü. V nevelké vzdálenosti od sebe zde byly umístěny 3 včelnice a kočovný přívěs obsazený včelstvy s tahačem. Včelstva jsou standardně chována v nástavkových úlech systému Langstroth či Dadant s polonástavky. Celkový počet včelstev areálu, který jsme si prohlédli odhadujeme asi na 500, z toho jen na kočovném přívěsu bylo přibližně 200 včelstev ve vysunovatelných ležanech. Na první včelnici byla umístěna kraňská včelstva. Tureckými včelaři byla označena za nejmírnější plemeno včel chované v této zemi, které se vyznačuje mimořádně rychlým jarním rozvojem zahajovaným již v únoru, výborným výnosem květových medů současně však i vysokou rojivostí.

9

Na včelnici s oddělky plemene anatolské včely

Mírnost zdejších včel vynikala i při prohlídce několika rojů usazených v košnicích. V úlech na této včelnici byla používána kombinace plastových den s česny se zábranou proti loupeži včel a zabudovanými horizontálními pylochyty, dřevěných tenkostěnných nástavků a plastových vík s horními krabicovými krmítky. Některé nástavky slouží po rozdělení dvěma přepážkami jako sdružené plemenáče k tvorbě oplozovacích oddělků a případnému zazimování rezervních matek.

8

Kočovný návěs s ležany – druhá strana je obsazena stejným počtem včelstev!

V zadní části areálu byly včelnice anatolské včely. Mírností se kraňce nevyrovná, což jsme měli možnost poznat jak zvýšenou mírou obtěžování, tak i pár žihadly. Podle místních včelařů je však zdejší chovaná včela ještě mírnější než anatolská včelstva ze střední části Turecka. O včelstvech této rasy jsme se zde dozvěděli, že jsou výborně přizpůsobená zdejšímu klimatu i snůškám, velmi málo se rojí a především výborně využívají pozdější medovicové snůšky z borovic pinií.

7

Pohled na malou část výborně vybavené laboratoře ve firmě Balparmak na okraji Istanbulu

Na závěr odborných exkurzí jsme byli velmi srdečně uvítáni v podniku na zpracování medu a dalších včelích produktů Balparmak. Vedení podniku nás seznámilo s jeho výrobním programem a představilo jednotlivé výrobky. V závěru exkurze jsme měli možnost navštívit špičkově  vybavené laboratoře na analýzu medu. Měli jsme možnost prohlédnout si vybavení přístroji na  bázi mikroskopie, kapalinové i plynové chromatografie, infračervené spektroskopie, spektrofotometrie a dalších fyzikálně chemických metod. Cílem této laboratoře je ověření kvality medu a odhalování jeho falšování i případných reziduí nežádoucích látek v jakými jsou antibiotika a pesticidy. Mohu s jistotou konstatovat, že v podniku na zpracování medu jsem se nikdy nesetkal s laboratoří vybavenou přístroji na tak vysoké úrovni.


publikováno: 4. 10. 2017 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.czDnešní odborná exkurze nabídla půvabné, komické a samozřejmě i velice zajímavé prvky. Plus dvě žihadla

1

Cestou do vnitrozemí asijské části Turecka jsme potkávali větší či menší zvířátka u cesty či přímo na cestě. Naše luxusní autobusy se do tohoto prostředí moc nehodily.

2

Ráno jsme navštívili budoucí včelařské centrum Apimondia ve vesničce nedaleko Sile, alespoň tak by to mělo být v představách šéfa místních včelařů. Protože nás nikdo nevaroval, že se jdeme podívat na velmi hrubou betonovou stavbu bez oken, dveří, podlahy (kterou snad někdy dokončí, zatím neznámo kdy), bylo to trochu komické.

3a
3b

Navštívili jsme rozlehlou včelnici, kde se mírné kraňky nechaly opakovaně překlápět v košnicích a trpělivě dál seděly na plástech. Anatolským včelám se však opakované rušení nelíbilo a udělily mně i dr. Švamberkovi žihadlo (pravděpodobně jsme nebyli sami). Měly ovšem nárok být trochu nervózní, protože exkurze se zúčastnilo asi 300 včelařů rozdělených na dvě skupiny a všichni jsme samozřejmě všetečně šmejdili kolem úlů i v nich.

4

Nové verze starobylých úlů zvaných loghive.

6

Návštěva největšího zpracovatele medu v Turecku firmy Balparmak přinesla zážitek v podobě prohlídky zdejší obrovité laboratoře. Také zde se o nás turečtí hostitelé velkoryse postarali. Děkujeme.

5

Dr. Švamberk a včelaři z celého světa na včelnici Orman. V pozadí kočovný kamion.


publikováno: 4. 10. 2017 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czDen pátý – 3. října

Program posledního dne 45. konference Apimondie a výstavy Apiexpo byl pro nás ve své odborné části kratší než v předcházejících dnech. Odpoledne jsme se zúčastnili vyhlášení World Beekeeping Awards 2017 a převzali bronzovou medaili za náš Obrazový včelařský výkladový slovník, čehož si velice cením, protože jsme v publikační činnosti uspěli na Apimondii již podruhé a ve velmi početné konkurenci. Večer se pak konal závěrečný ceremoniál. 

6

Mateescu – nutriční fakta medu

Přesto se mně podařilo navštívit několik velmi zajímavých přednášek. Cristina Mateescu, která je předsedkyní Komise pro apiterapii, se podrobně zabývala současnou evropskou legislativou z hlediska přípustnosti tvrzení o zdravotních účincích všech včelích produktů. Existuje řada studií, které pozitivní účinky včelích produktů potvrzují. Většinu z jejich závěrů však není možné na základě nařízení EU 1924/2006 bez dalších klinických výzkumů při nabízení včelích produktů používat.

Rozdílné složení 

Včelí produkty jsou látky často rozdílného složení. Například propolis evropského původu obsahuje významnou část pryskyřic z topolů, v propolisu ze severu Ruska jsou hlavní účinné složky z bříz, jihoamerický propolis z Brazílie pochází z dřevin rodů Baccharis a Araucaria. Rozdílné chemické složení způsobuje rozdílné účinky. Moderní lékařská věda vyžaduje v tomto ohledu produkty definovaného složení, které umožňují opakovatelnost výsledků při léčení. Ovšem i další produkty jako med a pyl se svým složením mohou významně lišit. Například u pylu byl opakovaně prokázán pozitivní účinek na močový měchýř a prostatu, provedené studie však v současnosti překvapivě umožňují použít tato tvrzení pouze o pylu z žita setého. Nynější stav legislativy o výživových a zdravotních tvrzeních bude proto u včelích produktů vyžadovat ještě řadu nových klinických studií podle současných vědeckých metodik.

Pesticidy poškozují včely

Cenný příspěvek přednesl Jomara Fajarda Rabajante z Filipín o studiích opylovací činnosti včel. Cílem výzkumu, který prováděl v úlech vybavených špičkovou elektronikou, bylo mimo jiné zjistit dobu, kdy včely nejintenzivněji vyletují za snůškou. Tomu pak pěstitelé přizpůsobují čas ošetřování kultur pesticidy, aby se minimalizovaly ztráty opylovatelů a v důsledku toho vzrostl výnos i kvalita plodů.

V práci, kterou prezentoval Ismail Karaca, se turečtí vědci zabývali citlivostí anatolského a kavkazského plemene včel k systemickému insekticidu thiaclopridu. U této látky platí v EU od loňského roku roku podstatně vyšší přípustná rezidua v medu! Jak z předložených studií vyplynulo, je thiacloprid pro včely neurotoxickou látkou s relativně pomalými, avšak v konečném důsledku smrtícími účinky trvajícími hodiny až dny. Zákeřnost těchto látek spočívá v tom, že se neprojeví v polních podmínkách akutní otravou, avšak kontaminací potravy v úlech zkracují život dospělých včel, a mohou v případě nakrmení larev kontaminovaným pylem poškozovat vývoj včelího plodu. Porovnání účinků thiaclopridu na obě plemena včel bylo prováděno v klíckových pokusech postřikem včel dávkou pesticidu používanou na polní kultury slunečnice. Kavkazanky byly méně odolné než anatolské včely.

Výzkumem toxicity pesticidů se zabýval také Hasan Huseyin Ünal. Ve vzorcích rostlinných materiálů i v půdě v oblastech pěstování slunečnice zjistil měřitelná rezidua neonikotinoidů. V pětině vzorků byl nalezen včelám mimořádně jedovatý imidacloprid. Autor se domnívá, že zvláště kontaminace půdy souvisí s předcházejícím použitím přípravku GAUCHO, který obsahuje imidacloprid. S ohledem na zjištěná rezidua v rostlinách a v půdě doporučil provádět i rozbor konečných produktů sloužících lidské výživě, zejména slunečnicového oleje, na možný výskyt reziduí neonikotinoidů.

Ohrožení biodiverzity 

7

Kaspar Bienefeld – Příklady z korespondence, jak si včelaři z celého světa snaží objednat matky plemene v dané oblasti nepůvodního a nepřizpůsobeného, byť je to u nás osvědčená včela kraňská. Tím ohrožují potřebnou biodiverzitu v přírodě.

S velmi inspirativními myšlenkami vystoupil Kaspar Bienefeld. Podle genetických studií prováděných jeho týmem v Německu došlo v některých případech ke zhoršení v parametru rojivosti a odolnosti vůči varroáze i jiným nemocem včel. Je to důsledek přílišného šlechtění na výnosové parametry. Ty jsou spojené s potřebou velmi rychlého předjarního a jarního růstu včelstev za současného výběru včelstev s vysokým stupněm mírnosti. Co však představuje podle prof. Bienefelda zvláště závažný celosvětový problém, je ztráta genetické rozmanitosti. Projevuje se nyní jak u kraňských včelstev v oblastech jejich čistého chovu, tak i u jiných plemen a druhů včel chovaných na celém světě. Včelaři mají tendenci opouštět geografické rasy po tisíciletí přizpůsobené klimatu i místním chorobám a škůdcům. Původní rasy jsou schopné se v dané oblasti bránit sršním či parazitům, zvláště roztočům. Někteří chovatelé se snaží objednávat matky z prošlechtěných až inseminací přešlechtěných chovů, které odchovávají tisíce matek z jediné linie či dokonce z jediné matky. Zájem je především o italky, kraňky a buckfast. To však má mnoho negativních důsledků na vitalitu nových populací včel a způsobuje zánik původních plemen! K. Bienefeld se dokonce snaží přesvědčovat německé chovatele, aby nezasílali kraňské matky do oblastí zavčelených jinými geografickými rasami včel. Co se týká buckfastské včely, která je hybridem několika geografických ras včely medonosné, prof. Bienefeld v diskusi poznamenal, že jednotná včela buckfastská neexistuje a pro její hospodářské využití by bylo nutno provést selekci vhodného ekotypu pro každou oblast. 


publikováno: 3. 10. 2017 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.czOdpoledne byly slavnostně předány medaile a diplomy soutěže World Beekeeping Avards, která byla podle slov prezidenta Apimondie Philipa McCabe zatím největší v historii konání této světové včelařské akce. Zúčastnilo 300 účastníků ze 45 zemí světa s tisícovkou exponátů. Je nám ctí, že Výkladový včelařský slovník dr. Švamberka v této konkurenci obstál a získal bronzovou medaili. Slavnostní závěrečný večer byl především o volbě, kdo bude pořádat Apimondii v roce 2021. Nakonec zvítězili Rusové, takže za 4 roky se včelaři světa sjedou do Ufy, hlavního města Baškirie. Turci předali „žezlo“ Kanaďanům, kteří uspořádají Apimondii za 2 roky v Montrealu. A jak pravil P. McCabe, budou to mít těžké. Letošní Apimondia se vydařila bez chybičky a měla historicky největší návštěvnost – přes 13 tisíc lidí.

1

Předseda spolku pro rozvoj včelařství MÁJA se svou druhou medailí z Apimondie. Tu první získal předloni v Jižní Koreji. Historicky jsou to jediné dvě medaile, které ČR na této soutěži získalo.

2

Dr. Švamberk přebírá ocenění z rukou představitele svazu tureckých spolků.

6

Naši korejští přátelé z firmy Yasaeng nám dnes věnovali svůj nejnovější sršňochyt. Kdo byl na přednášce dr. Švamberka z Apimondie v Jižní Koreji, ví, že je tam Vespa velutina velice vážný problém, který drsně ohrožuje včelstva. U nás zatím není, ale bohužel – podle aktuální mapy výskytu už ohrožuje včelstva v Německu.

3

Všichni nositelé medailí z letošní Apimondie přišli při závěrečné slavnosti na pódium, náš VŠ pod žlutou šipkou.

4

Při volbě pořadatele Apimondie v roce 2021 nejprve odpadli Srbové a Slovinci, v druhém kole pak nad Dány zvítězili Rusové.

5

Turecký předseda předává tradiční náhrdelník příští pořadatelské zemi, tedy kanadskému předsedovi. V Montrealu se Apimondia bude konat 8. – 12. září 2019 pod heslem „Včelařství a zemědělství společně“.


publikováno: 3. 10. 2017 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czDen čtvrtý – 2. října

0

Aktuální rozšíření Vespa velutina v Evropě

Z dnešního programu odborných sdělení na Apimondii mě zaujal především blok přednášek sekce zdraví včel pořádaný pod heslem "Ochranou živočichů k zachování naší přírody" společně s OIE – Světovou organizací pro zdraví zvířat. Před jeho návštěvou jsem vyslechl příspěvek Tunaye Kilicina o ekologickém chovu včel v Turecku. Turecko má vlastní zákony pro bioprodukci, které však ve všech základních požadavcích kopírují evropskou legislativu ekologického chovu včel. Počet včelstev v certifikovaných chovech produkujících biomed se pohybuje v posledních několika letech kolem 40 000 a roční produkce medu z nich je udávána na 350 tun. Podíl biomedu na celkové medné produkci v Turecku, která se množstvím asi 70 000 tun řadí na druhé místo na světě za Čínu, proto není velký.

S obecnou prezentací o aktivitách OIE pro zdraví včel vystoupil Francois Diaz. OIE má v současnosti po celém světě 267 referenčních laboratoří v 38 zemích, které diagnostikují 118 nebezpečných nemocí zvířat. Expertizou pro oblast varroázy, tumidózy a moru včelího je na mezinárodní úrovni pověřena Národní referenční laboratoř pro včelí nemoci v Německu (FLI). Pověřenou laboratoří pro výzkum moru včelího plodu je argentinské Centrum výzkumu a fytopatologie. Zástupci obou center vystoupili v dalším programu se svými příspěvky. Doporučenými aktuálními publikacemi vydanými OIE ke včelím nemocem jsou knihy W. Ritter: Bee Health and Veterinarians z roku 2014 a OIE bulletin 2-2014: Protecting bees, preserving our future.

Aktuální data o šíření sršně Vespa velutina v Evropě a o důsledcích jejích útoků na včelstva jsem se dozvěděl z prezentace Claire Villemant. Do roku 2004 žily z 22 druhů rodu Vespa v Evropě pouze 2 druhy – eurasijský druh mírného pásu – sršeň obecná (Vespa crabro) a sršeň východní (Vespa orientalis) ze Středomoří. Nyní se Evropou šíří Vespa velutina, která pronikla se zásilkami rostlin z oblasti Šanghaje do Koreje a do Francie. Způsobuje značné oslabení včelstev odchytem létavek ve vzduchu před úly, ale ještě větší vliv na poškození včelstev má stres, který ve včelstvu, které cítí predátory před česny, způsobí velký až smrtící pokles výletů a sběrací aktivity včelstva! Tento nebezpečný predátor včel se již rozšířil na většině území Francie, vyskytuje se aktuálně ve Španělsku a Portugalsku, poslední 2 roky také v Anglii a pronikl již hluboko i na území Německa.

Další příspěvky se zabývaly riziky, která může přinášet šíření nově objevených protozoálních střevních parazitů včel – Crithidia spp. a Lotmaria spp. zjištěných v některých evropských zemích (mimo ČR) a Neogregarina apicystis bombi prokázaná u čmeláků i včel medonosných v Argentině. Virovými příčinami ztrát včel a podmínkami šíření virových infekcí se zabýval Marc Schäfer a podrobnou přednášku o současných metodách laboratorní kultivace a průkazu různých kmenů původce moru včelího plodu Paenibacillus larvae se zabývala Adrianna Alippi. K určení konkrétního kmene se používá moderních molekulárně biologických metod PCR, avšak bez zajímavosti určitě není, že typickým znakem kmene ERIK2 je rezistence na tetracyklin – do nedávna v Americe velmi používaný prostředek k tlumení moru včelího plodu.

Jean-Daniel Charriere mne překvapil daty o značném výskytu Evropské hniloby otevřeného plodu ve Švýcarsku. Levent Aydin se ve své přednášce zabýval možnými katastrofálními ekonomickými důsledky, jaké by mohl znamenat průnik malého úlového brouka (Aethina tumida) do Turecka.

Velmi mě zaujaly i 2 závěrečné přednášky tohoto bloku – Jeffa Pettise o nebezpečích spojených s šířením roztoče Tropilaelaps ssp., který přešel na včelu medonosnou z Apis dorsata. Tento druh roztoče, který má schopnost poškozovat včelstva mnohem rychleji než Varroa destructor, má na rozdíl od něho protáhlé tělo a mnohem rychleji se pohybuje po plástech. Není schopen se živit na dospělých včelách a není-li ve včelstvu plod, nepřežívá v něm déle než 10 dnů. To je pro nás a včelu kraňskou velmi dobrá zpráva. Marie-Pierre Chauzat hovořila o mechanismech působení roztočů varroa jako přenašečů virových infekcíi a skutečnosti, že virová zátěž včelstev se zvyšuje s intenzitou varroázy. Popsala i postup, jak ve spolupráci s OIE referenčními laboratořemi zahrnout viry jako součást varroázy mezi nebezpečné nákazy hospodářských zvířat.

Na závěr tohoto dne jsem vyslechl přednášku Alexandra Uzunova z LLH Hessen o testování a výběru místních populací včel. Tento projekt je podporován Evropskopu unií a jeho cílem je zachovat co možná nejvíce z původních evropských ekotypů včely medonosné. V současné době již skupina pracuje na obnově genetického materiálu Apis mellifera iberiensis, A. m. macedonica, A. m. cecropia, A. m. adami, A. m. ruttneri. Do této selekční práce je přihlášeno po velké části Evropy aktuálně 130 kontrolních stanovišť chovatelů s celkem 1400 včelstvy. Pochybnosti o realizaci takového projektu u nás přináší legislativní překážky pro import cizích plemen včelstev, ale i velká hustota včelstev v ČR, která by znemožňovala efektivní kontrolu páření včelích matek.


publikováno: 2. 10. 2017 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.czDo WBA, světové včelařské soutěže, bylo letos přihlášeno mnoho exponátů ve všech kategoriích. Podíváme se na nápoje z medu, svíčky a vítěze kategorie dekorativní umění.

1

Smolenické remeselné pivečko získalo zlatou před stříbrným tasmánským medovým pivem.

2

Zdá se, že z australské Tasmánie se vynořila konkurence pro skvělou slovenskou medovinu. Tasmánská meruňková medovina získala zlatou, Včelovina Pavola Kudláče stříbrnou. Bohužel Medovina Petera Kudláče, která zpravidla všude vítězí, zůstala na turecké celnici a soutěže se nemohla zúčastnit. Škoda.

3

4

5

6

7

8

V kategorii dekorativní umění zvítězilo toto dílo. Proč ne? Jiný kraj, jiný vkus a motiv je rozhodně silný.


publikováno: 2. 10. 2017 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czDen třetí - 1. října

Skvělou přednášku na úvod dnešní části konference přednesl Karl Craisheim, končící předseda vědecké komise Apimondie pro biologii včely. Zabýval se novinkami z včelařského výzkumu. Svou přednášku uvedl snímkem charakterizujícím podíl člověka na stresujících vlivech poškozujících zdraví včel. Konstatoval, že v letošním roce byl popsán nový druh Nosemy: Nosema neumanni parazitující na včele medonosné v Ugandě. Zmínil se o problémech s testováním toxicity přípravků používaných v zemědělství, protože pokusy s radioaktivně značenými sirupy ukázaly – v rozporu s dosavadními představami – značně nerovnoměrné rozdělení sirupu podávaného v klíckových pokusech, což by muselo mít vliv na výsledky kontroly mortality.

9

Různé úrovně imunity včelstva jako superorganismu podle Karl Creisheima

K. Creisheim popsal dále zvláštnosti sociální imunity včelstva. Ukazuje se, že k matce se dostává informace o nemoci včelstva prostřednictvím informačních molekul na povrchu včel jejího doprovodu a umožňuje jí zvýšit produkci ochranných látek dříve, než by k ní infekční původce dospěl. Včelstvo proto je schopné reagovat na nemoc jako celek – stejně jako orgány lidského těla. Nově byla zjištěna i souvislost mezi infekcí malými dávkami viru deformovaných křídel a předčasným z ahájením činnosti včel jako létavek se současným zkrácením délky jejich dožití.

Další z nových výzkumů prokázal, že příjem pesticidů včelami zhoršuje v infekčním prostředí prognózu vzniku a rozvoje moru včelího plodu. Prokázalo se, že imidacloprid, thiacloprid a clothianidin zhoršují imunitu včel.

Poznatky o důvodech vzniku podvýživy včel poskytl nejnovější výzkum struktury pylové pastvy včel. Zajímavou přednáškou o nektarové a pylové výživě včel a jejich vlivu na složení medu a pylových zásob včel navázala nová předsedkyně vědecké komise Apimondie pro biologii včely Geraldina Wright. Podrobně se, na základě porovnání s potřebami včelí larvy, zabývala i kvalitou nabízených pylových náhražek.

Z dalších přednášek mě zaujalo vystoupení Jakoba Wegenera. Tento vědec se dlouhodobě zabývá pokusy s kryokonzervací genetického materiálu včel – trubčího spermatu. Prezentované výsledky s inseminací včelích matek takto konzervovaným spermatem jsou již dobré. Vznikla první kryobanka při Washington State University. Další cíl – mrazová konzervace diploidního materiálu – včelích vajíček nebo embryí se však dosud jeví velmi vzdálený.

Se zajímavým příspěvkem z oblasti medonosné flóry vystoupila Mehwish J. Noor z Pákistánu. Zabývala se výzkumem pylových zrn pomocí emisní elektronové mikroskopie a tvorbou palynologického atlasu a určovacího klíče pylu místní flóry za účelem ověřování geografického původu medu.

V sekci Apiterapie jsem vyslechl přednášku Houshanga Afrouzana, v níž popsal efekt zvýšení protibakteriální aktivity propolisu upraveného do nanočásic velikosti pod 100 nm. Vykazují podstatně silnější působení proti patogenním bakteriím. Působí proti gram-pozitivním (Staphylococcus aureus) i gram-negativním bakteriím (Escherichia coli). V této sekci vystoupila i předsedkyně vědecké komise Apimondie pro Apiterapii Cristina Mateescu. Upozornila na skutečnost, že žádný z včelích produktů s výjimkou pylu nemá provedené klinické studie, které by opravňovaly jej deklarovat v EU jako léčivý prostředek. Problém představuje především rozdílné chemické složení podle geografického původu – zejména u medu a propolisu.

Yufei Zhengová přednesla velmi dobře zpracovaný příspěvek o působení propolisu na zastavení vývoje a rozpad buněk melanomu B16F10 v důsledku působení v propolisu obsaženého pinocembrinu.

10

Prohlídka osiřelého včelstva stejně jako výlet neoplozené matky na snubní prolet se projeví podle Huwa Evanse náhlým měřitelným nárůstem ventilace.

Svým vystoupením zaujal Huw Evans, zakladatel britské firrmy Arnia a autor britského systému pro dálkovou kontrolu včelstev pomocí moderních elektronických prostředků. Na mnoha grafických výstupech ze svého monitoringu včelstev prezentoval využitelnost dat získávaných z čidel v úlovém prostředí a v jeho okolí. Systém je schopen detekovat cyklus a rozsah výskytu zavíčkovaného plodu v jednotlivých plástech, rojovou náladu, frekvence výletů včel a změny hmotnosti úlu, přítomnost matky a dokonce i čas jejího snubního proletu. Ze sledování situace v celém úlu se H. Evans nyní posouvá na úroveň diagnostiky poměrů na jednotlivých plástech.

James T. Wilkes seznámil s vytvořením a rozsahem využívání komerčního elektronického systému evidence včelstev a celého včelařského provozu s výstupy formou doporučení včelaři, který se do tohoto programu zapojí. V současné době zúčastnění včelaři již pokrývají celé USA a zapojeni jsou včelaři z mnoha dalších zemí. Systém od svého počátku do současnosti získal 25 000 uživatelů se 137 000 včelstvy ve více než 150 zemích. Tento systém s měsíčním poplatkem 40 USD je určen převážně komerčním včelařům.


publikováno: 1. 10. 2017 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.czDnes byly na Apimondii zpřístupněny prostory WBA tedy světové včelařské soutěže World Beekeeping Awards, dosud tam mohla jen porota. Zjistili jsme, že včelařský výkladový slovník dr. Švamberka získal bronzovou medaili a máme samozřejmě obrovskou radost.

Jak víte, natáčíme na Apimondii dokumentární film, který bude součástí seminářů dr. Švamberka o Apimondii. Dnes jsme točili v příležitostném muzeu, které v prostorách Istanbulského kongresového centra vzniklo díky výbornému nápadu organizátorů z exponátů dvou tureckých muzeí včelařství v Cine a Mugle. Na snímcích některé zajímavé exponáty.

0

Bronzová medaile pro slovník dr. Švamberka.

1

Historický způsob získávání vosku válcováním rozvařeného voští v pytli na jakési valše.

7

Muzejní ukázka získávání lisovaného medu.

2

Starobylé úly typu loghive na medvědům nepřístupných místech Turecka.

3

Košnice s potěrem hlíny.

4

Košnice zakryté slaměnými snopy.

5

Dlabaný úl pro divokou stavbu včel, nověji známý jako loghive, dosud používaný například v Africe.

6

Včelník s dlabanými úly.

8

Dejte tureckému včelaři prostor, on ho zaplní (poněkud převčelená stanoviště).


publikováno: 1. 10. 2017 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czDen druhý - 30. září

Poslední zářijový den v Istanbulu byl ve znamení zahájení vědeckých sdělení, která se uskutečňují v 7 sekcích a přednášky běží od rána do večera paralelně v několika sálech. 

V dopoledním programu zaujaly přednášky věnované ztrátám včelstev a jejich příčinám. Podle výsledků studie z Ontaria připravené Alessií Guthrie z fakulty epidemiologie Univerzity v Guelphu se potvrdilo, jak velký vliv na ztráty včelstev má nedostatečná praxe začínajících včelařů. V prvním roce včelaření u nich dosahují ztráty včelstev 60 % a vysoko nad průměrem zůstávají i v následujícím roce. Pozoruhodné však bylo, že podíl na zvýšených ztrátách v průběhu sezóny mají i matky nultého stáří a výměny matek končící v nezanedbatelném procentu případů bezmatečností a kolapsem včelstev. I zde se podílí nedostatečná zkušenost a chybějící vzdělání včelařů. 

Alarmujícím způsobem vystoupil zástupce FAO Erana Raizman, který konstatoval, že na Zemi je 791 milionů každodenně hladovějících a dalších 809 milionů lidí trpících nedostatečnou výživou v některé složce potravy (proteiny, vitaminy apod.). Právě pro zajištění těchto nezbytných složek potravy, jakými jsou ovoce a zelenina, jsou včely nezbytné.

Jiří Danihilík z Univerzity v Olomouci se svém příspěvku zabýval zpracovanými daty z mezinárodní spolupráce ČR a Rakouska v programu COLOSS při sledování vývoje zimních ztrát v ČR a v Rakousku. Je zajímavé, že přes odlišné postupy léčení varroázy včel je v obou zemích křivka vzestupů a poklesů počtu uhynulých včelstev velmi podobná, což svědčí o přírodních faktorech ovlivňujících dynamiku populací roztočů i nezávisle na rozdílných metodách boje s touto parazitární nemocí včel. Na některých místech s vysokou hustotou zavčelení zvyšují úroveň ztrát i loupeže včelstev.

Včelám přátelské zemědělství 

Mnoho dobrých nápadů zaznělo v přednášce Waltra Haefekera, předsedy Unie evropských profesionálních včelařů o konceptu „včelám přátelského zemědělství (farmářství)“. Pan Haefeker konstatoval, že včelstva čelí řadě stresujících změn: prokazatelně ubylo jejich potravních zdrojů v krajině, chybí pestrost pylové pastvy včel i místa vhodná pro hnízdění samotářských včel a čmeláků. Navíc intenzivní používání chemie i kosení kvetoucích porostů navštěvovaných v době seče včelami přináší včelařství další ztráty. I zde je však možno situaci zlepšit – tryskami zasahujícími při chemickém ošetření řepky pod úroveň květů v porostu a plašiči hmyzu namontovanými před žací lištou.

Čína – včelařský obr

Mnoho účastníků konference se přišlo podívat na vystoupení čínského zástupce Jie Wu, který hovořil o vývoji včelařství v Číně v několika posledních letech a o velmi širokém programu státní podpory chovu včel v této zemi. V Číně jsou chována jak včelstva včely medonosné (aktuálně asi 6 milionů), tak i včelstva včely východní (aktuálně asi 3,2 milionu). Celková produkce medu v Číně dosahuje 450 000 tun, ze kterých je asi 100 000 tun exportováno. (V ČR je z roční produkce asi 8 000 tun medu, asi 1 500 tun exportováno a přibližně 2 000 tun dovezeno.) Čína vyrábí rekordní množství mateří kašičky (4 000 tun) a měli jsme i možnost seznámit se s automatizovanými linkami na přelarvování sérií a získávání mateří kašičky. Čína vynakládá značné prostředky na včelařský výzkum a státní kontrolní laboratoře působící ve včelařství – ročně tuto oblast podporuje ze státních prostředků částkou 4,2 mil. USD. 

11

Aktuální data o produkci a spotřebě včelích produktů v Číně

V určitém kontrastu s tímto sdělením byly však 2 přednášky o rozsahu současného problému falšování medu, ve kterém jsou na prvním místě medy importované z Číny. První z nich přednesl předseda Komise pro včelařské technologie a kvalitu včelích produktů Etienne Bruneau. Hovořil o stále dokonalejších metodách této tzv. adulterace. Dodavatelé falšovaného medu jsou bohužel někdy hned o několik kroků před analytickými laboratořemi, které se snaží prostřednictvím nejmodernějších metod tyto případy odhalovat. Když je metoda vyvinuta, často již padělatel začal používat jiné postupy a suroviny a celý proces dokazování může začít znovu. E. Brunneau konstatoval, že trend falšování medu zesiluje i v důsledku tlaku obchodních řetězců, který vede k snižování dodavatelských cen, aniž by se snižovaly spotřebitelské ceny. Z celosvětového hlediska je med třetí nejčastěji falšovanou potravinou po olivovém oleji a mléku. Ještě hrozivěji vyzněla fakta ze sdělení Federica Berrona, podle kterého v současné době na trhu v USA je již okolo 3/4 veškerého medu falšováno. V EU je to sice podstatně méně, avšak ani 14,2 % falšovaného medu v tržní síti zde není málo. Stále častěji se vyskytují i případy zcela falšovaného produktu, který ve skutečnosti neobsahuje již žádný med získaný od včel. Tento produkt nazval F. Berron "fake honey".


publikováno: 30. 9. 2017 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.czDen první – 29. září

11

Na výstavní ploše APIEXPA počtem i pokrytím sortimentu včelařských potřeb dominují čínští výrobci​.

Letošní Apimondia se koná v zemi, kde je včelařský sektor v zemědělství velmi rozvinutý. V Turecku chovají 7,4 milionu včelstev. Počet včelařů je však jen o málo vyšší než v ČR – 58 000. Proto je průměrný počet včelstev připadajících na včelaře asi 10x vyšší. Působí zde "jen" 80 včelařských spolků, které mají regionální působnost. V samostatné hale představují místní včelaři svoji produkci. Tmavý kaštanovníkový a piniový med, světlé medy z pěnišníků, lip, tymiánu, rozmarýnu a jiných nektarodarných hluchavkovitých rostlin. Významný podíl v medné produkci má med nabízený v celých plástech i jejich částech z volné stavby včel. Prodává se​ jako strdí v různých typech komerčního balení. Jeho produkci usnadňuje především dlouhá doba tekutosti velké části zdejších medů. Včelaři zde mají jako běžnou součást nabídky i sušený rouskovaný pyl. Méně je nabízena mateří kašička a propolis včetně z něho vyrobených extraktů a emulzí.

Po večerních projevech místních představitelů včelařství a ministra zemědělství Turecka otevřel 45. kongres Apimondie její prezident Philip McCabe. V úvodním slově zmínil, že světové včelařství je důležitým faktorem pro udržení biodiverzity, čelí však řadě potíží​, kterým bude věnována pozornost na tomto kongresu. Patří mezi ně zejména zhoršující se zdravotní stav včelstev. Zde P. McCabe zmínil zvláště mor a hnilobu včelího plodu. ​Je třeba včelaře také více seznamovat ​se​ správnou​ provozní praxí​ v chovech včel.​ Zhoršuje se i situace​​ falšování ​medu a reziduí cizorodých látek v něm. Nálezy zbytků léčiv v medu​ jsou​ ​nepřípustné zvláště kvůli používání včelích produktů​ ​v apiterapii​ s cílem udržení a zlepšení zdravotního stavu člověka.


publikováno: 29. 9. 2017 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.czV poledne se oficiálně se otevřela včelařská výstava Apiexpo a večerní slavnost odstartovala celou tureckou Apimondii. Na výstavě bylo všechno vyladěno, jakoby včerejší hektické dokončování ani neexistovalo. Galavečer - upřímně řečeno - se moc nepovedl. Z hodiny a půl programu tvořily přes hodinu projevy - dosti nudné, jak to často u projevů bývá, a zbytek vyplnil překvapivě nevýrazný turecký taneční program. Rozhodně by však bylo lepší, kdyby poměr tance a projevů byl obrácený.

1

Čínští výrobci tu dominují ve včelařských potřebách, ale mají i krásné názorné naučné pomůcky. Tahle óbrvčela má dokonce i vysunovací žihadlo a mává křidly jen vzlétnout.

3

Při tanečním programu na galavečeru došlo krátce i na břišní tance.

2

Ke cti vedení Apimondie třeba říci, že jejich projevy byly velice krátké, včetně prezidenta Apimondie Philipa McCabe. Turečtí spíkři měli naopak projevy velice dlouhé, zvláště předseda tureckých svazů si to užil.

4

V hale regionálních tureckých produktů dr. Švamberk ochutnal mnoho tureckého medu.

5

Nápaditý slovinský stánek nabídl návštěvníkům i 3D brýle se zajímavými programy jako např. prolet nad krajinou ze včelí perspektivy či cestu uličkou úlu.

6

Brazilci jako obvykle představili především propolis. Většínou zelený a byly ho hromady.

7

Předseda spolku MÁJA se na galavečeru seznámil s předsedkyní iránského svazu včelařů.

8

Slovenští přátelé přijeli v čele s předsedou SZV Ľudovítem Gálem a měli trochu starosti, protože jim turečtí celníci zkomplikovali cestu medových exponátů do soutěže WBA. Snad to dobře dopadne.

9

Delegace Českého svazu včelařů.

10

Pěkný model vývoje včely od čínských výrobců. Za 500 dolarů může být váš.


publikováno: 29. 9. 2017 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czDen nultý – 28. září

Istanbul. Dvanáctimilionová turecká metropole rozložená kolem hranice Evropy a Asie vítá včelaře z celého světa příjemným trochu již podzimně zamlženým počasím s denní teplotou kolem 20 stupňů. 45. ročník mezinárodního včelařského kongresu a výstavy Apimondia se koná od 29. září do 4. října v tmavošedé masivní budově moderního a luxusně vybaveného Instanbulského kongresového centra. Od rána se intenzivně pracuje v obrovském sále, kde se zítra na výstavě Apiexpo začnou prezentovat výrobci včelařských zařízení a pomůcek, včelařské organizace, laboratoře i vědecké instituce z celého světa. Mnoho desítek vědců a včelařských odborníků si bude čtyři dny od rána do večera vyměňovat zkušenosti a sdělovat nové poznatky na seminářích a kulatých stolech. O odborné části Apimondie zde bude referovat dr. Švamberk, reportérským okem událost sleduje Radka Ingrová.

1

V noci na dnešek vydatněji pršelo a kus tohoto pěkného nápisu spadl. Ale hned ráno bylo napraveno. Holt v Turecku neprší tak často, aby s tím počítali.

2

Trápení si turečtí pracovníci užili se zeleným kobercem. Oboustranná lepenka selhala a tepich prostě nedržel. Rešení problému bylo prosté. Už tam není.

3

Při každém vchodu, kterým jsme zatím prošli, byla pečlivá bezpečnostní prohlídka. Tohle není letiště, ale kongresové centrum. Trochu skličující.

4

Registrační hala. Pěkná funční naleštěná.

5

V obrovitém prostoru Apiexpo to dnes vypadalo velice pracovně. Zítra už bude všechno tipťop.

6

Veliký stánek ruské delegace se dokončuje – Rusko je jedním z kandidátů na pořadatele Apimondie v roce 2021, který bude zvolen na této istanbulské Apimondii, takže prezentace ruských včelařů bude jistě odpovídajícím způsobem velkolepá.

7

Daším kandidátem na pořádání Apimondie 2021 jsou Slovinci - také jejich stánek na Apiexpu bude veliký – s moc pěkným nápadem a velice náročnou instalací.

8

Jako jedni z prvních jsme dorazili k pultu WBA (World Beekeeping Awards) s našimi čtyřmi soutěžními exponáty, byl tam ještě drobet zmatek, pochopitelně - všechno teprve začíná.

9

To jsou oni, zástupci spolku MÁJA ve světové včelařské soutěži - knihy Prostředí a včely, Včelí produkty a jóga, Včelařský výkladový slovník a Švamberkův fenologický kalendář, které náš spolek vydal v období od poslední Apimondie 2015 v Jižní Koreji. Držte palce!

10

Na přebírání exponátů WBA dohlíží paní Margaret Davies z Velké Británie, přední světová expertka na kvalitu medu.

11

Přijeli jsme načerpat nejnovější poznatky ze včelařského oboru, prezentovat české včelařství a propagovat mezinárodní festival včelařských filmů MajaBeeFest 2018, který bude příští rok na podzim v Plzni.


publikováno: 28. 9. 2017 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czVážení přátelé,
zítra 27. září odlétá dvoučlenná delegace našeho spolku na Apimondii 2017 do tureckého Istanbulu. Nabídneme vám deník našich poznatků a zážitků z této největší světové včelařské události. První deníkový záznam najdete na tomto místě v pátek 28. září. Drobné postřehy budou také v naší facebookové skupině https://www.facebook.com/groups/900089953394814/. V rubrice Kalendář akcí jsou umístěny termíny seminářů o Apimondii 2017, jejichž součástí bude i dokumentární film, který v Istanbulu natočíme. Velice děkujeme Ministersvu zemědělství za podporu.